1. Test nhanh kiểm tra thị lực gồm 8 câu hỏi. Giúp bạn xác định tình trạng thị lực hiện tại của mình.
Hướng dẫn test:
– Click vào nút bên dưới để bắt đầu bài test
– Sử dụng máy tính hoặc điện thoại, để cách xa mắt theo khoảng cách sử dụng hàng ngày.
– Điền các ký tự quan sát được vào ô kết quả.
– Kết quả thị lực có tính tham khảo.

TEST NHANH KIỂM TRA THỊ LỰC ——————————————————————————————————-
2. Bài test khô mắt tổng quan gồm 13 câu hỏi, được EYELINK xây dựng dựa trên thang điểm SPEED – có giá trị trong đánh giá tình trạng khô mắt trên lâm sàng. Hướng dẫn test:
– Click vào nút bên dưới để bắt đầu bài test
– Mỗi câu hỏi chọn 1 đáp án duy nhất.
– Trả lời khách quan nhất theo tình trạng thực tế của mắt bạn
– Nhập thông tin vào form ở trang cuối để nhận kết quả test.
– In kết quả hoặc ấn nút tư vấn ( nếu cần )

TEST KHÔ MẮT TỔNG QUAN - SPEED ——————————————————————————————————-
3. Sau khi làm xong bài test khô mắt tổng quan. Để đánh giá tình trạng khô mắt có phải do đeo kính áp tròng gây ra không? Bạn hãy làm thêm bài test dưới đây, gồm 8 câu hỏi – được EYELINK xây dựng dựa trên thang điểm SPEED – có giá trị trong đánh giá tình trạng khô mắt trên lâm sàng. Hướng dẫn test:
– Click vào nút bên dưới để bắt đầu bài test
– Kết quả ở bài test này kết hợp với bài test số 2 ( ở trên) sẽ cho kết quả chính xác hơn.
– Mỗi câu hỏi chọn 1 đáp án duy nhất.
– Trả lời khách quan nhất theo tình trạng thực tế của mắt bạn
– Nhập thông tin vào form ở trang cuối để nhận kết quả test.
– In kết quả hoặc ấn nút tư vấn ( nếu cần )

TEST KHÔ MẮT BỔ SUNG CHO NGƯỜI ĐEO KÍNH ÁP TRÒNG - SPEED